Arkadia Pensionärer

Novembermötet med Staffan Bruun

10.11.2017 kl. 21:55
Alla fängslades av Staffan Bruuns brinnande iver för Finlands historia under de gångna 100 åren samt hans känsla för det aktuella i tiden

Anneli Schönberg