Arkadia Pensionärer

Yle-besöket med Ted Urho och Hannah Norrena i bakgrunden.

Verkligheten i deras dagliga arbete.

Fint besök med Yles Heidi Kokki som vår underbara guide.