Arkadia Pensionärer

 

 

Utdrag ur vår verksamhetsberättelse 2020

 

På grund av coronaepidemin kom verksamheten under året att avvika mycket från det normala. En stor del av månadsmötena måste ställas in och planerade luncher och utfärder inhiberades. Föreningen ordnade några teater- och museibesök, och flera medlemmar deltog dessutom i aktiviteter arrangerade av Samrådet SPF i Helsingfors. Likaså deltog föreningen i frågesporten som ordnades av SPF.
 

Program på våra månadsmöten 2020:

 

Januari 9.1      Utdelning av program. Jubilarer 2019, musik och lotteri

Februari 13.2   Årsmöte. Lena Lindberg berättade om äldrerådets verksamhet och svarade på frågor. Lotteri

Mars 12.3         Ombudsman Anna Wilhelmson berättade om Svenska Kulturfonden och dess verksamhet. Lotteri

April 9.4           Mötet inhiberat.

Maj 14.5           Mötet inhiberat.

Sept 10.9         Mötet inhiberat.

Okt 8.10           Lektor Mariann Holmberg under rubriken ”Vårt avfall – ett problem eller en resurs”.

Nov 12.11         Minnesstund med musik. Valmöte. Behandling av förslaget till stadgeändring.

Dec 10.12         Mötet inhiberat.