Arkadia Pensionärer

Arkadia pensionärer rf

Styrelsen år 2021

Ordförande:
May-Britt Andersson, Topeliusgat. 31 B 30, 00250 Helsingfors, tel. 040-7154580,
may-britt.andersson(at)outlook.com

Vice ordförande:
Elisabeth Hindsberg, Hummelgatan 13 A 5, 00250 Helsingfors, tel. 041 4331751,
e.hindsberg(at)gmail.com. Kultur

Sekreterare:
Helene Blomqvist, Hagnäsgatan 7 A 27, 00530 Helsingfors, tel. 045-8029844, helene.blomqvist(at)pp.inet.fi

Kassör:
Britta Lepistö, Pejlingsvägen 1, 00760 Helsingfors, tel. 050-5988827,
britta.lepisto(at)elisanet.fi

Ledamöter:
Christina Lundqvist, Luftgränden 3 A 15, 02210 Esbo, tel. 050-63622,
christina.lundqvist(at)pp2.inet.fi. Utflykter, resor

Birgitta Möller, Hallonnäsgatan 10 B 74, 00210 Helsingfors, tel. 040-8364206, gitta.moller(at)elisanet.fi. Medlemsregistret

 

Ersättare:
Christian Holmström, Korpasbackavägen 21 A 4, 00300 Helsingfors, tel. 040-5554761, christian.holmstrom(at)outlook.com, teaterbesök
Anneli Schönberg, Brovägen 2, bst 21, 02480 Kyrkslätt, tel. 050 3362692,
annelisch(at)gmail.com. Webbplats
Agneta von Wetter-Rosenthal, Kalevagatan 42 A 13, 00180 Helsingfors, tfn 045-885 65 15, e-post agneta.wetterrthal(at)hotmail.com.