Arkadia Pensionärer

 

Arkadia Pensionärer r.f.

Vårens program 2019 

Våra möten hålls andra torsdagen i månaden kl. 13 på Marthornas lokal, Hemvrån, adress Simonsgatan 12 A. Välkommen!

 

                   Januari 2019

10.1          Månadsmöte. Presentation och utdelning av vårens program. Vi firar 2018-års jubilarer. Musik och lotteri.

24.1          Torsdag kl. 14, Josef Frank på Designmuseet. Anmälan till Elisabeth Hindsberg tfn 041-433 17 51 senast 18.1.

26.1          Lördag, Prima Donnor på Fallåker. Busstransport kl.15 från Kiasma. Pris €30. Inkassering i bussen. Anmälan till Christian Holmström tfn 040-555 47 61 senast 16.1.  

                   Februari

14.2          Månadsmöte. Chefredaktör Susanna Landor berättar om hur man jobbar på Hufvudstadsbladet och KSF Media. Årsmöte och lotteri.

20.2          Onsdag kl. 13, Novembergruppen på Villa Gyllenberg. Anmälan till Elisabeth Hindsberg tfn 041-433 17 51 senast 13.2.

23.2.         Lördag kl. 15, Kaos i kulisserna på AV teatern. Pris €18. Anmälan  till Christian Holmström tfn 040-555 47 61 senast 14.2. 

28.2          Torsdag kl. 14, blinilunch på Perho. Anmälan till Christina Lundqvist tfn 050-63622 senast 21.2.

Mars

 6.3           Onsdag kl. 14, František Kupka på Ateneum. Anmälan till Elisabeth Hindsberg tfn 041-433 17 51 senast 27.2.
 

14.3          Månadsmöte. Fysioterapeut Annika Timonen berättar om hjälpmedel för trötta och sjuka leder, och om servicecentralernas verksamhet för pensionärer i Helsingfors. Lotteri.

27.3          Onsdag kl. 19, Pappan på Svenska Teaterns Amos-scen. Pris €29. Sista betalningsdag 27.2. (Samtliga biljetter bokade).  

April

4.4.           Torsdag kl. 19, Ens lite lugn i huset på Lilla Teatern. Pris €31. Anmälan och betalning till Christian Holmström tfn 040-555 47 61 senast 14.3. 

11.4          Månadsmöte. Gäst: Hannariikka Nieminen, informatör på Europaparlamentets Informationskontor i Finland. Aktuellt 2019.

24.4          Onsdag kl. 13, Sigrid Schauman Konst som gestaltad känsla på Villa Gyllenberg. Anmälan till Elisabeth Hindsberg tfn 041-433 17 51 senast 17.4.

Maj

  9.5           Månadsmöte. Sten Holmström sjunger visor till gitarrackompanjemang. Lotteri. 

16.5          Torsdag kl. 14, Ellen Thesleff på HAM. Anmälan till Elisabeth Hindsberg tfn 041-433 17 51 senast 9.5.

28.5          tisdag kl. 12.00. Vårutfärd. Träff på restaurang Arabianranta. Ta spårvagn 8 eller 6 och stig av vid hållplatsen genast efter svängen från Tavastvägen. Anmälan till Christina Lundqvist tfn 050-63622. 

19.6.          onsdag kl. 13.00. Sommarträff på Torpanranta i Munksnäs. Man stiger av spårvagn 4 vid ändhållplatsen i Munksnäs. Ingen förhandsanmälan. 

Augusti

27.8          Tisdag kl. 9.00 vid Kiasma. Hemliga resan. Anmälan till Christina Lundqvist tfn 050-63622. 

September

12.9.        Månadsmöte, utdelning och presentation av höstens program.

 

       Programmet lever. Kolla webbplatsen och måndagens Hbl.
        MED FÖRBEHÅLL FÖR FÖRÄNDRINGAR!


Under rubriken Evenemax i Hbl på måndagar meddelar vi närmare om program, museibesök m.m. Det är alltså viktigt att läsa annonsen.
Information om SPF´s och Samrådets program hittas på nätet på adressen seniorer.fi . Övrigt finns att läsa i God Tid.

 

Förhandsanmälningar till
- teater: Christian Holmström, tfn 040-555 4761
- luncher, utfärder, resor: Christina Lundqvist, tfn 050-  636 22
- kultur: Elisabeth Hindsberg, tfn 041-433 1751

När du anmäler dig till en aktivitet, skriv genast in tid och plats i din kalender. Om du får förhinder, var snäll och meddela om det så snabbt som möjligt.