Arkadia Pensionärer

 

Arkadia Pensionärer r.f.

höstens program 2020 

Våra möten hålls andra torsdagen i månaden kl. 13 på Marthornas lokal, Hemvrån, adress Simonsgatan 12 A. Välkommen!

OBS! Program kan ändras PGA corona krisen! Tag kontakt med verksamhets ledare innan du går till ett evenemang. 

       

Kära medlem i Arkadia Pensionärer!

Det blir inget månadsmöte torsdagen den 10 september i Hemvrån.

I våras hoppades vi ännu komma igång med månadsmöten, men Coronaviruset håller sig envist kvar och gör det otryggt att samlas i större grupper. Helsingfors svenska Marthaförening tillåter maximalt 20 personer att träffas i Hemvrån. Styrelsen har därför beslutat inhibera mötet i september och se tiden an med de övriga, eftersom deltagarna på mötena brukar vara omkring 40.

För att kunna träffas försöker vi ordna guidade besök på utställningar, där grupperna alltid varit mindre, och gå på teater tillsammans som vi brukar.

 

MED FÖRBEHÅLL FÖR ÄNDRINGAR! Den nuvarande situationen gör att planerade möten och program eventuellt måste ändras eller ställas in. Håll dig uppdaterad på vår webbplats, på måndagens Hbl eller per telefon. Om månadsmötena kan hållas kommer det att krävas förhandsanmälan eftersom antalet personer som tillåts i Hemvrån är begränsat. Vi håller säkerhetsavstånd och beaktar de hygieniska rekommendationerna.
 

September

10.9 Månadsmötet är inhiberat. Men det är dags att beställa kalendern för nästa år, kontakta Britta Lepistö, tfn 050-598 88 27

24.9 Torsdag klockan 14, Vincent van Gogh-utställningen på Didrichsens konstmuseum. Anmälan senast 17.9 till Elisabeth Hindsberg tfn 041-433 17 51

Oktober

8.10 Månadsmöte. Lektor Mariann Holmberg under rubriken: ”Vårt avfall – ett problem eller en resurs”.
Obligatorisk förhandsanmälan, max 20 personer, senast den 6.10. till Elisabeth Hindsberg, e.hindsberg@gmail.com eller sms till tfn 041 433 1751, .
SPF´s kalender 2021 kan beställas av Britta Lepistö på mötet eller per tfn 050 598 8827.
Ingen servering, inget lotteri.

17.10 Lördag klockan 14. Föreställningen ”Kaikki Järjestyy/Ta de’ lugnt alla tider- Georg Malmsten & HumppAvanti på Svenska Teaterns stora scen, pris 48,- euro.  HumppAvanti målar med hjälp av toppsolister, sångare och skådisar ett –porträtt av en musikens stormästare. Anmälan till Christian Holmström tfn 040-555 47 61 bokas och betalas senast 17.9.

29.10 Torsdag klockan 14. ”Mod, kärlek, frihet, Mumintrollen 75 år” på Nationalmuseet. Max 20 personer. Anmälan senast 22.10 till Elisabeth Hindsberg tfn 041-433 17 51

November

12.11 Månadsmöte. Minnesstund för medlemmar som avlidit under året. Valmöte. Förslag till stadgeändring.

19.11 Torsdag klockan 12. Vi är bara mänskor på Svenska Teaterns stora scen, pris 33 euro. Pjäsen handlar inte bara om familjen Groth under 1970-talet utan också om föräldrarnas förflutna och deras ungdom under kriget.
Anmälan till Christian Holmström tfn 040-555 47 61 bokas och betalas senast 22.10.

26.11 Torsdag klockan 14. Arkitekturmuseet, Kaserngatan 24. Arkitekturen i Finland– Översikt 2020. Ett tvärsnitt av det bästa av den inhemska samtida arkitekturen och aktuella fenomen, enligt en expertjury. Anmälan senast 19.11 till Elisabeth Hindsberg tfn 041-433 17 51

December

3.12 Torsdag klockan 19. Några av oss–Vedem Magasin 1942–1944 på Svenska Teaterns Amos-scen, pris 29 euro. Pjäsen skildrar en skarpsynt tonårspojkes  (Petr Ginz) livslust och mod i en tid som förbjudit hans frihet, utveckling och ambitioner. Med pjäsen vill teatern hedra Förintelsens 75:te minnesår och bevara Peters arv. Anmälan till Christian Holmström tfn 040-555 47 61  bokas och betalas senast 4.11.

10.12 Jullunch i stället för månadsmöte. Information senare.
 

Januari 2021

14.1 Månadsmöte. Utdelning av vårens program. Vi firar jubilarer.

 

         __________________________

OBS !!!   När du anmäler dig till aktivitet,skriv genast in tid och plats i din kalender. Om du får förhinder, var snäll och meddela om det så snabbt som möjligt.
 

       Programmet lever. Kolla webbplatsen och måndagens Hbl.
        MED FÖRBEHÅLL FÖR FÖRÄNDRINGAR!


Under rubriken Evenemax i Hbl på måndagar meddelar vi närmare om program, museibesök m.m. Det är alltså viktigt att läsa annonsen.
Information om SPF´s och Samrådets program hittas på nätet på adressen "helsingfors.spfpension.fi" . Övrigt finns att läsa i God Tid.

 

Förhandsanmälningar till
teater: Christian Holmström, tfn 040-555 4761
luncher, utfärder, resor: Christina Lundqvist, tfn 050-  636 22
- kultur: Elisabeth Hindsberg, tfn 041-433 1751

När du anmäler dig till en aktivitet, skriv genast in tid och plats i din kalender. Om du får förhinder, var snäll och meddela om det så snabbt som möjligt.